Gudstjänst

Vi firar gudstjänster på söndagar kl 11:00. Gudtjänsten är på svenska men det finns tolk för de som pratar spanska eller engelska.

Gudtjänsten innefattar lovsång (en form av bön för att hylla och uttrycka sin kärlek till Gud men i sång). Predikan där vi läser från bibeln och delar det som Gud har lagt på vårt hjärta. Söndagskola för de yngre barnen. Efter gudstjänsten fikar vi tillsammans.