Husgrupp

Vi har husgrupp varannan torsdag från 18:30-20:00. På husgrupp brukar vi turas om att vara hos varandra.  Vi delar lite om hur veckan har varit, läser och studerar bibeln och avslutar med bön.