Bön

En gång i månaden har vi något som kallas tolv timmars bön. Det betyder att Vi ber från 12:00-00:00. De som vill be, bokar upp sig på den tid som man vill be på. Vi tror på bön, i bibeln står det att Gud hör vår bön och lyssnar till oss och svarar oss.

Var uthålliga i bönen, vaka och be under tacksägelse.

Kolosserbrevet 4:2