Samfund

Vi är en del av Evangeliska Frikyrkan (EFK), ett baptistiskt frikyrkligt samfund som har 298 församlingar i Sverige och arbetar aktivt i över 40 länder.