Maskrosnätverk

Vi är med ett nätverk som heter Maskrosnätverket. Det är en grupp olika ledare från olika församlingar som arbetar med församlingsplantering.

Vi träffas en gång i månaden och delar lite om var vi (församlingen) befinner oss, läser och delar lite från bibeln. Vi samarbetar och stödjer varandra.